THE FUTURE IS REMOTE

U BEOGRADU, dana 31.01.2023. godine

 • 1. PODACI O ORGANIZATORU KONKURSA

  Organizator konkursa je Native Teams DOO Beograd, Kneza Danila 4a, sprat 5, broj stana 46, 11060 Beograd, matični broj: 21595233, PIB: 112039641 (u daljem tekstu: „Organizator“).

 • 2. NAZIV I CILJ KONKURSA

  Konkurs se organizuje pod nazivom „The Future is Remote“ (u daljem tekstu: „Konkurs“). Konkurs se organizuje u svrhu odabira inovativnih poslovnih projekata ili ideja radi promovisanja inovacija i preduzetničkog ekosistema u Republici Srbiji i promocije Organizatora.

 • 3. PRAVILA ZA JAVNI POZIV

  Na konkurs se mogu prijaviti:

  • mikro ili mala privredna društva kao i drugi oblici organizovanja (preduzetnici, udruženja..) koja su osnovana najviše pre 4 godine od dana raspisivanja Konkursa (01.02.2023.).
  • fizička lica koja nemaju registrovano odgovarajući oblik organizovanja, ali su po osnovu drugih ugovornih formi kreirali uspešnu validaciju i valorizaciju svoje ideje na tržištu, odnosno da je usluga ili proizvod koji se plasira kreirao pozitivna iskustva sa svojim korisnicima, ali da je projektu potrebna finansijska podrška za registraciju i pokretanje odgovarajućeg oblika organizovanja. Ukoliko bi fizičko lice pobedilo na Konkursu, obaveza je da fizičko lice osnuje odgovarajući oblik organizovanja za dalju realizaciju/unapređenje poslovne ideje.

  Prijave projekata koji svoje usluge ili proizvode nisu imali prilike da ponude i valorizuju na tržištu u bilo kom obimu, neće biti uzete u obzir.

 • 4. TRAJANJE KONKURSA

  Konkurs za apliciranje i učestvovanje je otvoren od 01. februara 2023. godine počev od 00:01 čas i traje do 03. marta 2023. godine zaključno sa 23:59 časova. Svi koji su ušli u uži izbor biće o tome biti informisani putem elektronske pošte do 07. marta 2023. godine.

 • 5. UPUTSTVO ZA PRIJAVU

  Za učestvovanje na Konkursu, potrebno je da popunite prijavu na F6S platformi, odnosno https://www.f6s.com/the-future-is-remote-pitch-competition/

  Da bi se prijava uzela u razmatranje potrebno je da bude dostavljena kao kompletna u okviru datog vremenskog roka.

  Svi učesnici u Konkursu su odgovorni za troškove ili izdatke koje bi mogli prouzrokovati svojim učestvovanjem u Konkursu.

 • 6. PROCENA PROJEKATA I OBAVEŠTAVANJE DOBITNIKA

  Nakon isteka perioda trajanja Konkursa, Organizator će najkasnije do 06.03.2023. godine napraviti presek prijava na Konkurs koje su poslate u periodu definisanom pravilima. Do 07.03.2023. godine će biti odabrano 10 (deset) prijavljenih projekata koji su zadovoljili kriterijume Konkursa na najbolji način, te će biti uvršteni su drugi krug takmičenja. Organizator ima diskreciono pravo da imenuje i opozove članove stručnog žirija.

  U drugom krugu za 10 (deset) projekata će biti organizovana prezentacija projekata u cilju dodatog obrazloženja vezano za kriterijume projekta, nakon čega će stručni žiri odabrati 3 (tri) projekata.

  Stručni žiri ima diskreciono pravo odabira tri dobitnika Konkursa. Dobitnik nagrade može nagradu osvojiti samo jednom. Dobitnik nagrade će biti izabran na Future is Remote dogadjaju.

 • 7. NAGRADA

  Na Konkursu će biti dodeljena tri nagrade. Dobitnik na Konkursu dobija nagradu u iznosu od 5.000 EUR (pethiljadaeura) za osvojeno prvo mesto, 3000 EUR za osvojeno drugo mesto i 2000 EUR za osvojeno trece mesto. Sve nagrade se isplacuju u dinarskoj protivvrednosti. Dok sva tri mesta dobijaju opcionu mentorsku podrsku od strane nasih mentora.

  Dobitnik će biti kontaktiran od strane Organizatora u vezi dodele nagrade. Dobitnik će povodom dobijanja zaključiti ugovor o novčanoj nagradi sa Organizatorom.

  Ugovor o dodeli novčane nagrade potpisuje se isključivo sa Organizatorom i odgovarajućim oblikom organizovanja dobitnika nagrade, bez mogućnosti da se Ugovor o dodeli novčane nagrade potpiše između Organizatora i fizičkog lica.

  Ukoliko je dobitnik fizičko lice, nagrada se dodeljuje dobitniku tek nakon što dobitnik osnuje odgovarajući oblik organizovanja (npr. društvo sa ograničenom odgovornošću, preduzetnik, udruženje, itd.) radi realizacije/unapređenja poslovne ideje.

  Ukoliko dobitnik odbije da preuzme nagradu, ista će biti dodeljena sledeće rangiranom učesniku.

  Nagrada nije prenosiva i po osvajanju se ne može od strane dobitnika pokloniti drugom obliku organizovanja ili fizičkom licu.

  Učesnici nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu ili nagradu u većim količinama/iznosima od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za druge proizvode ili usluge.

  Nakon dodele nagrade, odnosno nakon zaključenja ugovora sa davaocem novčane nagrade i odgovarajućim oblikom organizovanja dobitnika nagrade, a nakon isplate, prestaju sve obaveze Davaoca novčane nagrade/trećeg lica prema dobitniku.

  Učesnici Konkursa pristaju, bez izuzetka, da Organizator može koristiti podatke ustupljene putem Konkursa za potrebe marketinga i promotivnih aktivnosti bez ikakve naknade Učesnicima.

  Organizator se ni pod kojim uslovima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promene, smetnje, prekide, diverzije ili zamene, nedostupnost nagrade zbog državnih praznika ili drugih okolnosti koje mogu uticati na dostupnost ili uživanje nagrada.

  Organizator neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obaveza proizlazi iz razloga više sile, niti ukoliko dodela nagrade nije bila moguće, jer su podaci koje je Učesnik ostavio netačni.

 • 8. GARANCIJE I ODGOVORNOST

  Svaki učesnik pojedinačno garantuje da je projekat na kome radi originalno delo, nad kojim učesnik ima regulisana prava intelektualne svojine i ovlašćenja koja se tiču ekonomske eksploatacije tog dela. Time je utvrđeno da nema povrede prava intelektualne svojine trećih lica, prvenstveno ali ne i isključivo u sledećem smislu:

  • Projekat ne sadrži nikakav žig, logotip ili drugi element zaštićen od strane trećih lica pravima intelektualne svojine (autorskim i srodnim pravima, kao i pravima industrijke svojine), ili ukoliko prava trećih strana postoje, da je Učesnik već pribavio od treće strane potrebne autorizacije i licence.
  • Ne krše se druga prava trećih strana, uključujući, između ostalog, patente, industrijske tajne, prava iz ugovora ili licenci, prava na publicitet ili prava koja se odnose na privatnost, moralna prava ili bilo koja druga prava vredna zaštite;
  • Projekat ne predstavlja predmet ugovora sa trećim licima;
  • Projekat ne sadrži nikakav uvredljiv, preteći, nasilni, lažni, obmanjujući, pogrdni, diskriminatorski, diskreditujući, klevetnički, vulgarni, provokativni, pornografski, sadržaj. Takođe, ne sadrži bilo koji drugi sadržaj koji bi mogao oštetiti ime, čast ili ugled organizatora, savetnika, drugih Učesnika(ca) kao i bilo koje druge osobe, organizacije ili kompanije;
  • Projekat ne sadrži pretnje ili sadržaj namenjen zastrašivanju, uznemiravanju ili narušavanju privatnosti neke osobe;
  • Projekat ne podrazumeva kršenje važećih zakona i ne sadrži sadržaj koji podstiče nezakonito ponašanje.

  Organizatori, njihovi zaposleni, saradnici i savetnici ni pod kojim uslovima neće prihvatiti odgovornost za potraživanja, odštetne zahteve ili zahteve za naknadu štete trećeg lica zbog kršenja jedne od odredbi sadržanih u ovom članu.

  Ni u jednom slučaju Organizator ili bilo koja treća osoba, ili subjekt uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internet stranice, neće se smatrati odgovornom za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posledične štete koje bi mogle nastati usled učestvovanja ili nemogućnosti učestvovanja na Konkursu.

 • 9. POVERLJIVOST

  Svaki Učesnik(ca), njegovi zaposleni i saradnici će sve informacije, podatke, i dokumente primljene ili podeljene tokom Programa tretirati kao poverljive.